Skip to content

Nuôi con kiểu “bẩn”

Nhiều bạn nuôi con “sạch” quá, thấy đồ chơi rơi xuống đất là lau rửa tưng bừng rồi mới dám cho con cầm. Quần áo của con thì lúc nào cũng giữ thật sạch sẽ tinh tươm, mà lũ trẻ thì vốn hiếu kỳ đâu đâu cũng muốn đụng chạm. Ngay cái lúc con đang máu tìm hiểu thế giới xung quanh nhất, thì lại đụng phải bao nhiêu cấm đoán của cha mẹ.

Các bạn không biết rằng, nuôi con “kiểu bẩn” lợi nhiều hơn hại đấy. Vài ví dụ thế này để mọi người thấy:

Cua nghich

Continue reading Nuôi con kiểu “bẩn”

Leave a Comment